Maatschappelijke projecten

Wij zetten film graag in voor een betere wereld, vooral als het om kinderen gaat. Met onze filmworkshops en -producties maken we kinderen (en hun directe omgeving) graag bewust van onder andere cultuurverschillen, milieu, oorlog en kinderrechten. Daarnaast moedigen we ze aan om er zelf iets mee te doen. Op dit moment doen we dat onder meer voor het Unicef Kinderrechten Filmfestival, Stichting Het Vergeten Kind en Masterpeace, maar ook op kleinere schaal op bijvoorbeeld buurtscholen en netwerkorganisaties die op wijkniveau mensen met elkaar verbinden.

Is er een goed doel waar je ons voor zou willen inzetten?

Breng ons op de hoogte!